Muutostyöt

Osakkaalla on asunto-osakeyhtiölain 77 § mukaan oikeus tehdä huoneistossaan muutoksia.
Osakkaan muutostyö-oikeuteen ei vaikuta se, kenen kunnossapitovastuuseen muutoksen kohde kuuluu.

Siltä osin kuin muutoksia tehdään myöhemmin yhtiön korjattavaksi jääviin kohteisiin, on muutoksista ensin ilmoitettava yhtiölle, lisäksi kunnallisissa rakennusjärjestyksissä on erilaisia määräyksiä siitä milloin muutostyö vaatii viranomaisluvan.

Muutostyövastuu

Osakas työn teettäjänä vastaa huolimattomista muutostöistä yhtiölle tai muille osakkaille
aiheutuvista vahingoista.

Yhtiöllä on aina oikeus ja velvollisuus valvoa osakkaan suorittama muutostyö, yhtiön suorittama
valvonta ei kuitenkaan siirrä huolimattomasti suoritetun muutostyön aiheuttamien vahinkojen
korvausvastuuta yhtiölle.

Muutostyöilmoitus

Toimita tulostamasi muutostyöilmoitus täytettynä isännöitsijäntoimistoon hyvissä ajoin ennen suunnittelemasi muutostyön aloitusta.