Kunnossapitovastuu

Korjaus- ja kunnossapitovastuu

Asunto-osakeyhtiölain 78 § määrittelee osakkaan ja yhtiön välisen kustannusjaon:

  • pääsääntöisesti yhtiölle kuuluu rakenteiden ja osakkaalle hallitsemiensa tilojen korjaus- ja kunnossapitovastuu
  • yhtiö vastaa rakenteista johtuvista sisäpuolisista korjauksista ja samantasoisesti huoneistoihin asennetuista johdoista ja kanavista, sekä eristeistä - myös märkätilojen vedeneristeistä
  • osakas vastaa lähes kaikista huoneiston sisäpuolisista korjauksista, kuten esim. kalusteista ja varusteista sekä katto-, seinä ja lattiapinnoitteista - eli myös märkätilojen laatoituksesta

Mikäli märkätilan seinä- ja lattiapinnoitteeksi on asennettu muovimatto, vastaa sen kunnossapidosta ja uusimisesta yhtiö, koska se toimii samalla vedeneristeenä – asukkaalla on kuitenkin ilmoitusvelvollisuus matossa havaitsemistaan vioista.

Mikäli huoneiston laatutasoa on osakkeenomistajan toimesta korotettu, esim. asennettu muovimaton tilalle laatoitus, ei yhtiöllä ole sen kunnossapitovastuuseen kuuluvia korjauksia suorittaessaan velvollisuutta asentaa märkätilaan laatoitusta vaan alkuperäisen laatutason mukainen muovimatto.

Vahinkotapauksissa vakuutusyhtiöiden korvausvastuu poikkeaa jossain määrin yhtiön ja osakkaan välisestä kunnossapitovastuusta.

Vastuu muutostöissä

Asunto-osakeyhtiölain 77 § määrittelee osakkeenomistajan mahdollisuudet tehdä muutostöitä hallitsemissaan tiloissa:

  • osakkaalla laajat mahdollisuudet tehdä muutostöitä hallitsemissaan tiloissa
  • muutostyö voi kohdistua myös märkätilaan, saunan tai wc:n rakentamiseen, ammeen poistamiseen ym.
  • mikäli muutos kohdistuu yhtiön vastuulla oleviin rakenteisiin, tai se voi muuten vahingoittaa rakennusta tai tuottaa haittaa taloyhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle, on siihen saatava näiden lupa
  • yhtiöllä oikeus ja velvollisuus valvoa, että työ tehdään rakennusta vahingoittamatta, hyvää rakennustapaa ja rakennusmääräyksiä noudattaen
  • koska muutostyö palvelee lähinnä osakkeenomistajaa, vastaa hän myös valvontakustannuksista
  • yhtiön suorittama valvonta ei poista osakkaan vastuuta hänen huolimattomasti tai virheellisesti tekemästään tai teettämästään muutostyöstä
  • mikäli muutostyöhön tarvitaan viranomaislupia (esim. huoneistosaunan rakentaminen), luvat haetaan osakkeenomistajan kustannuksella taloyhtiön nimissä, koska se omistaa rakennuksen ja hallitsee rakennuspaikkaa

Jos muutostyöstä myöhemmin aiheutuu vahinkoja yhtiölle tai osakkeenomistajalle, on vahinkojen korjauksesta vastuussa työn tekijä tai teettäjä vahingonkorvauslain perustella: se joka tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttaa toiselle vahingon, on korvausvelvollinen