Isännöitsijä

Jos yhtiöjärjestyksessä määrätään tai yhtiökokous niin päättää, on asunto-osakeyhtiöön valittava isännöitsijä. Isännöitsijän valinnan suorittaa kuitenkin hallitus. 

Isännöitsijä on asunto-osakeyhtiön toimitusjohtaja, jonka tärkein tehtävä on yhtiökokouksen ja hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Lisäksi laissa on joitakin isännöitsijälle määriteltyjä erityistehtäviä.

Isännöitsijän tehtävän tärkein osa on huolehtia yhtiön normaalin toiminnan sujumisesta.

Isännöitsijän juoksevaan hallintoon kuuluvista tehtävistä osa voidaan siirtää myös muun kuin isännöitsijän hoidettavaksi. Koska isännöitsijä joka tapauksessa on asunto-osakeyhtiölain mukainen toimitusjohtaja, kuuluu vastuu tehtävien hoitamisesta viime kädessä kuitenkin hänelle.

Isännöitsijän toimintaa valvoo yhtiön hallitus, joka voi antaa isännöitsijälle toimintaohjeita yksittäisten tehtävien suorittamisessa. Tehtävät isännöitsijän on suoritettava ammattitaitoisesti ja hyvää isännöintitapaa noudattaen (HIT).

Isännöitsijän ja hallituksen toimintaa ja sen lainmukaisuutta taas valvovat tilintarkastajat, jotka vuosittain antavat osakkaille tilintarkastuskertomuksen.

Jos yhtiöjärjestyksessä määrätään tai yhtiökokous niin päättää, on asunto-osakeyhtiöön
valittava isännöitsijä. Isännöitsijän valinnan suorittaa kuitenkin hallitus. 

Isännöitsijä on asunto-osakeyhtiön toimitusjohtaja, jonka tärkein tehtävä on yhtiökokouksen
ja hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Lisäksi laissa
on joitakin isännöitsijälle määriteltyjä erityistehtäviä.

Isännöitsijän tehtävän tärkein osa on huolehtia yhtiön normaalin toiminnan sujumisesta.
Isännöitsijän juoksevaan hallintoon kuuluvista tehtävistä osa voidaan siirtää myös muun
kuin isännöitsijän hoidettavaksi. Koska isännöitsijä joka tapauksessa on asunto-osake-
yhtiölain mukainen toimitusjohtaja, kuuluu vastuu tehtävien hoitamisesta viime kädessä
kuitenkin hänelle.

Isännöitsijän toimintaa valvoo yhtiön hallitus, joka voi antaa isännöitsijälle toimintaohjeita
yksittäisten tehtävien suorittamisessa. Tehtävät isännöitsijän on suoritettava ammattitaitoisesti
ja hyvää isännöintitapaa noudattaen (HIT).

Isännöitsijän ja hallituksen toimintaa ja sen lainmukaisuutta taas valvovat tilintarkastajat,
jotka vuosittain antavat osakkaille tilintarkastuskertomuksen.

Isännöitsijän tehtävät

Suomen Kiinteistöliitto ry:n julkaisemassa Isännöintitehtäväluettelossa määritellään isännöitsijälle kuuluvat tehtävät. Sopimuksissamme tehtäväluettelosta sovitaan aina asiakkaan kanssa erikseen, jolloin runkona käytetään em. tehtäväluetteloa.

Isännöitsijän tehtävät voidaan jakaa kolmeen pääosaan: hallinnolliset, taloudelliset ja tekniset tehtävät.

Hallinnollisia tehtäviä

 • Kokousten hoitaminen (hallituksen ja yhtiökokoukset sekä mm. korjauksiin liittyvät
  työmaa- ym. kokoukset)
 • Kiinteistön sopimusasiat (vakuutukset, kiinteistöhuolto, siivous, sähkö, vesi, kauko-
  lämpö jne.)
 • Valvontatehtävät (lait, asetukset ja viranomaismääräykset)
 • Työsuhdeasiat (mm. työntekijöiden työsuhteen solmiminen ja päättäminen)
 • Ilmoitusvelvollisuuksien täyttäminen (kaupparekisteri-, vero-, vakuutus- ja palkka-
  ilmoitukset, tilastokeskus)
 • Asiakaspalvelu

 

Taloudellisia tehtäviä

 • Toiminta- ja rahoitussuunnitelmien laadinta
 • Talousarvion laadinta ja maksuvalmiusseuranta
 • Rahaliikenteen ja kassavarojen tarkoituksenmukainen hoito
 • Laskujen ja lainojen maksaminen ajallaan
 • Perintätoimesta huolehtiminen
 • Lainaosuuslaskelmien laatiminen
 • Käyttökorjausten laskutus (vesi, sähkö ym.)
 • Vuokra- ja vastikekirjanpito, palkat
 • Kirjanpito ja tilinpäätöksen laadinta

Teknisiä tehtäviä

 • Kiinteistönhoidon järjestäminen (kiinteistönhoito, siivous, vartiointi ym.)
 • Kulutusseuranta
 • Kunnossapidosta ja korjauksista huolehtiminen
 • Korjaus- ja perusparannusasioiden hallinnollinen organisointi
 • Viranomaisasioiden hoitaminen (rakennusluvat ym.)
 • Asukastiedottaminen, takuiden ja vastuiden seuranta
 • Uuden kiinteistön vastaanottoon liittyvien asioiden hoitaminen

 

Koska isännöitsijän tehtäväkenttä on laaja, tulee hänen aina tarvittaessa käyttää asiantuntijaa.